FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिर्षक प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष दस्तावेज फोटो

आ.व. २०८१०८२ को लागि न्युनतम रोजगारी संलग्न हुन निवेदन दिने सम्बन्धि सूचना

02/12/2024 - 16:10 ८०/८१

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा

02/11/2024 - 12:57 ८०/८१

विद्यालय अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

02/11/2024 - 11:45 ८०/८१

भेटाएको सम्मानहरु हस्तान्तरण गरियो।

02/07/2024 - 11:40 ८०/८१

गाउँ कार्यपालिकाको वैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा

01/29/2024 - 13:25 ८०/८१

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

01/24/2024 - 13:59 ८०/८१ PDF icon ढाचा.pdf, PDF icon राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा.PDF

निवन्ध लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धमा

01/24/2024 - 13:57 ८०/८१ PDF icon निवन्ध लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धमा.PDF

गाउँसभामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा सुचना

01/07/2024 - 13:53 ८०/८१ PDF icon गाउसभा.PDF

बजेट तथा कार्यक्रम संशाेधन सम्बन्धमा

01/07/2024 - 13:51 ८०/८१ PDF icon बजेट.PDF

गाउँ कार्यपालिकाकाे बैंठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा सुचना

01/07/2024 - 13:48 ८०/८१ PDF icon कार्यपालिका बैठक.PDF

सूचना प्रविधि अधिकृतको अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सूचना

01/02/2024 - 16:18 ८०/८१

सूचना प्रविधि अधिकृत करार सेवा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना

12/14/2023 - 13:30 ८०/८१

वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सम्बन्धि सूचना

12/08/2023 - 13:33 ८०/८१

अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना

11/29/2023 - 17:08 ८०/८१ PDF icon CamScanner 11-29-2023 17.00.pdf

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना

11/28/2023 - 14:11 ८०/८१ PDF icon result-notice1.pdf

Pages