FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरम मूलप्रबाहिकरण २०७८ ७८/७९ 4 months 3 weeks PDF icon Draft GESI Strategy of Madi RM 2078.pdf
साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 6 months 1 day PDF icon Madi Sajhedari Karyabidhi 2079.pdf
साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि ऐन २०७९ ७९-८० 6 months 1 day PDF icon Madi Sajhedari Act 2079.pdf
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीको लगत संकलन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 6 months 5 days PDF icon लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
लैंगिक हिंसा निवारणकोष कार्यविधि २०७७ ७९-८० 6 months 6 days PDF icon लैंगिक हिँसा निवारणकोष २०७७.PDF
माडी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 4 years 7 months PDF icon biniyojan ain of madi gaunpalika.pdf
माडी गाउँपालिकाको अार्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 4 years 7 months PDF icon Arthik ain of madi gaunpalika.pdf